Geldige annuleringsredenen 8 Seasons Adventures
(daaronder inbegrepen Lapland Kajak Adventure)

 • Ziekte, overlijden of ongeval van de verzekerde. De onmogelijkheid om op reis te gaan dient aangetoond te worden met een handgetekende doktersverklaring. Een controlearts van de verzekeraar kan ingeschakeld worden.
 • Als de verzekerde verplicht is een herexamen af te leggen ten tijde van of binnen 15 dagen na de vertrekdatum en uitstel van het herexamen niet mogelijk is. Voorwaarde is wel dat het een herexamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft.
 • Overlijden, ziekte of ongeval met levensgevaar of ziekenhuisopname (minimum 48u) van een familielid tot in de tweede graad waarbij jouw aanwezigheid vereist is.
 • Als een familielid van verzekerde in de 1e graad door een ongeval of een plotselinge (verergering van een bestaande) ziekte dringend zorg van verzekerde behoeft en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen.
 • Als een niet meereizend gezinslid van verzekerde onverwacht een medisch noodzakelijke operatie moet ondergaan. Deze gebeurtenis is niet verzekerd indien het betreffende gezinslid voor een operatie op een wachtlijst staat.
 • In geval van operatie van verzekerde in verband met transplantatie van een donororgaan.
 • Annulering van de enige meerderjarige reisgenoot.
 • In geval van definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde waarvoor, na het boeken van de reis, een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst die geldig was op het moment van afsluiten van de verzekering. Het verzoek tot echtscheiding c.q. ontbinding dient uiterlijk binnen 4 weken na annulering ingediend te zijn.
 • Als verzekerde onverwacht een huurwoning ter beschikking krijgt waarvan de huur ingaat óf tijdens de reis óf in de periode van 7 dagen vóór aanvang van de reis. Voorwaarde is wel, dat verzekerde een officieel huurcontract kan overleggen, waaruit e.e.a. duidelijk blijkt.
 • In geval van negatieve zwangerschapsontwikkelingen van verzekerde, mits dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist.
 • In geval de autoriteiten op bestemming of in het land van herkomst het reisverkeer verbieden naar de bestemming waardoor reizen onmogelijk wordt.